ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijsopgaven, transacties en leveringen volgens algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden.